Leesbevordering - Leeuwarden City of Literature

Ongeletterdheid en ontlezing is een fors (landelijk) probleem. In Fryslân is er daarnaast veel aandacht voor meertaligheid.

Meertaligheid draagt bij aan een groter taalbewustzijn, persoonlijke identiteitsontwikkeling en openheid naar andere talen en culturen. Op dit moment zijn er in onze provincie al veel initiatieven om geletterdheid, meertaligheid en interesse in lezen te bevorderen. Leeuwarden UNESCO City of Literature heeft die initiatieven in kaart gebracht en start een (aanvullend en verbindend) Frysk-internationaal project op. Ten behoeve van leesbevordering en meertalige geletterdheid en met literatuur als vertrekpunt.

Het lezen van boeken en het bezoeken van literaire activiteiten wordt direct al gestimuleerd: als Leeuwarden UNESCO City of Literature delen we centraal literaire activiteiten zodat de zichtbaarheid wordt vergroot.

Jan Gaasenbeek over het gedane onderzoek: