Op 14 juli 2023 is de derde editie verschenen van ons magazine LETTER, als zomerse leesbijlage bij Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Hierin verbinden we de global goals – waarmee we als UNESCO-organisatie verbonden zijn – met lezen en literatuur.

Lezen over lezen

In 2023 besteden we veel aandacht aan leesbevordering, onder meer door de start van het Fries Leesoffensief, waarvan Leeuwarden UNESCO City of Literature partner is. LETTER is an sich al in het leven geroepen om het lezen te stimuleren – door de artikelen en verhalen in het blad zelf én door de boekentips – maar staat daar inhoudelijk ook bij stil. We willen het niet alleen over (het nut van) lezen hebben, maar vooral laten zien wat lezen met je doet en lees-inspiratie bieden. Dat doen we onder andere met interviews met Akke Visser en Marije Wilmink van De Culturele Apotheek, schrijver Daan Remmerts de Vries en radiomaker Eva Koreman. Daarnaast vind je in deze LETTER portretten van lezers, een kort verhaal van Sanne van Balen, een strip van Sanne Rosa Knijpstra, boekentips en een literaire agenda.

Eerdere edities

De titel van het blad verwijst in het Nederlands naar lezen en in het Fries naar later. In het magazine worden namelijk de global goals (werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling, waaraan wij ons als UNESCO-organisatie verbinden) gekoppeld aan literatuur en lezen. In de editie van 2021 lag de nadruk op duurzaamheid en natuur. In de 2022-editie stonden geluk en gelijkheid centraal. 

Waar te vinden?

LETTER is op vrijdag 14 juli bijlage van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Vanaf 20 juli is het blad ook af te halen bij boekhandels en bibliotheken in Fryslân. Op onze website verschijnt een groot deel van de artikelen in zowel Nederlands als Fries.