Als UNESCO City of Literature willen Leeuwarden en Fryslân investeren in een professioneel literair klimaat, een internationaal netwerk en het zo toegankelijk mogelijk maken van literatuur (onder meer rekening houdend met laaggeletterdheid en meertaligheid).

Bij ‘literatuur in Fryslân’ denken we uiteraard in de eerste plaats aan Friestalige literatuur. Maar het is veel meer dan dat. Ook Nederlandstalige gedichten, verhalen en romans definiëren de geschiedenis, de positie en de toekomst van onze provincie. En vergeet niet de auteurs en dichters die schrijven in het Bildts, Stellingwerfs of een van de andere streek- en minderheidstalen die Fryslân rijk is! Door naast dit alles de nadruk te leggen op vertalingen van schrijvers uit Fryslân en op uitwisselingen met andere talen en culturen, onderstrepen we het open en inclusieve karakter van literatuur in Fryslân.