Leeuwarden UNESCO City of Literature bouwt aan een duurzame en stevige literaire infrastructuur. We doen dit steeds binnen de volgende beleidslijnen: 

Professionalisering

Het bevorderen van een goede infrastructuur voor de professionalisering van talentvolle schrijvers, dichters en vertalers. 

Leesbevordering

Het interesseren van publiek voor lezen en literaire activiteiten.

SDG-samenwerking

Het initiëren en ondersteunen van projecten in Fryslân waarbij literatuur wordt ingezet voor het realiseren van een leefbare toekomst en het breed ontsluiten van de Friese literatuur. 

Arcadia

Het telkens aansluiten bij de triënnale van LF2028 met een grootschalig, literair programma. Voor het eerst tijdens Arcadia 2022 (7 mei-14 augustus). 

Internationalisering

Het vergroten van de internationale zichtbaarheid van schrijvers/dichters uit Fryslân en het stimuleren van ontmoetingen en uitwisselingen over de grens.