De werkorganisatie van Leeuwarden UNESCO City of Literature bestaat uit Ernst Bruinsma (algemene leiding), Tryntsje van der Steege (projectcoördinator), Sito Wijngaarden (projectmedewerker), Berber van Oyen-Peenstra (marketingcoördinator), Grietje Deinum (communicatie).

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Leeuwarden UNESCO City of Literature zijn gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en LF2028.

Adviesraad

De verantwoordelijkheid voor een goede programmering ligt bij de werkorganisatie. Maar vanzelfsprekend is de inzet en steun nodig van alle taal- en literatuurorganisaties in Leeuwarden en Fryslân. Daarom wordt gewerkt met een adviesraad die ons gevraagd en ongevraagd advies geeft. In de adviesraad zijn vertegenwoordigd: Afûk, Explore the North, FERS, it Skriuwersboun en Tresoar. Andere partners zijn onder meer: Historisch Centrum Leeuwarden, Fryske Akademy, Omrop Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân.