28 september - 17 mei 2023 20.00-22.00 uur
Leeuwarden
leesclub • lezing • Nederlands Spraakmakende boeken
25 januari - 05 februari 2023
leescampagne • voorlezen • meertalig Nationale Voorleesdagen
26 januari - 01 februari 2023
Nederland en Vlaanderen
leescampagne • meertalig Poëzieweek
29 januari 2023 15:00-17:00 uur
Tresoar, Leeuwarden
foardracht • voordracht • Frysk • Fries Poëzieweek: Friese gedichtenmiddag met de nieuwe bloemlezing van Tsead Bruinja en muziek van Hiske Oosterwijk
29 januari 2023 16:00 uur
Westerkerk, Leeuwarden
presentatie • presentatie • meertalig • meertalig Poëzieweek: Eindpresentatie Jonge Schrijvers
29 januari 2023 15:30 uur
Podium Gorter, Balk
optreden • voordracht • Nederlands Poëzieweek: 'Kom zijn liefste' over Herman Gorter
29 januari 2023 15:30 uur
Kanselarij, Leeuwarden
optreden • Nederlands Poëzieweek: Wervelwinden en ademruimtes
01 februari 2023 19:45-22:00 uur
dbieb, Stiens
gesprek • meertalig Poëzieweek: Poëzieavond over vriendschap
10 februari 2023 20:00 uur
Café De Bogt fen Guné, Franeker
voordracht • Frysk BoekWinterBoek-verhalenavond
15 februari 2023 20:00-22:00 uur
Museum Belvédère, Oranjewoud
lezing • Frysk SLAH: Hylke Speerstra
10 maart - 31 maart 2023 9:15-10:45 uur
dbieb, Leeuwarden
cursus • Engels Leer Engels met Jane Austen's 'Sense and Sensibility'
11 maart - 19 maart 2023
leescampagne • Fries • Nederlands Boekenweek: Ik ben alles
15 maart 2023 20:00-22:00 uur
Museum Belvédère, Oranjewoud
lezing • Nederlands SLAH: Anita Terpstra
15 maart 2023 19:30-21:15 uur
dbieb, Burgum
lezing • Nederlands Boekenweek: Arthur Japin
15 maart 2023 20:00-21:30 uur
dbieb, Stiens
gesprek • lezing • Nederlands Boekenweek: Thomas Sijtsma - Verloren oorlogskind
18 maart 2023
dbieb, Leeuwarden
lezing • Nederlands Boekenweek: Literaire avond met Lize Spit en Elske Schotanus
06 april 2023 20:00-22:00 uur
Museum Belvédère, Oranjewoud
lezing • Nederlands SLAH: Oek de Jong