17 mei 2024 13:30-17:00 oere
Tresoar, Ljouwert
lezing • Frysk Sieperda-sympoasium
16 mei 2024 12:30-13:30 uur
Tresoar, Leeuwarden
lezing • Nederlands Lunchlezing Joke Hermsen
07 mei 2024 19:30 uur
Slieker, Leeuwarden
film • Nederlands Film The Waste Land met inleiding door Arjan Hut
05 mei 2024 13:00-16:00 uur
Plein van de vrijheid, Prinsentuin, Leeuwarden
optreden • Meertalig Optreden Now is the time to say new things
26 april 2024 16:00-17:30 uur
Van der Velde Boeken, Leeuwarden
boekpresentatie • Nederlands Boekpresentatie Adwin de Kluyver
23 april 2024 19:30-21:30 uur
Café De Gouden Leeuw, Tresoar
voordracht • Meertalig RIXT Literêr sirkwy
21 april 2024 15:00 uur
Doopsgezinde kerk, Leeuwarden
boekpresentatie • optreden • Fries Presentatie nieuwe bundel Albertina Soepboer
20 april 2024 19:30-0:00 uur
dbieb Leeuwarden
spoken word • Meertalig Hoge Woorden op de Nacht van de Filosofie
18 april 2024 14:30-18:00 uur
Westerkerk, Leeuwarden
netwerkbijeenkomst • Meertalig Lettertreffen
18 april - 23 april 2024 diverse tijden
TOON, Leeuwarden
theater • Nederlands Meeuw Jonge Theatermakers: De roep van de paardenbloem
11 april 2024 Aanvang 20:30 uur, zaal open 19:45 uur
Theater de Bres, Schoolstraat 4, Leeuwarden
voordracht • Meertalig Poëzie in de Bres
04 april 2024 19:30 uur
Sedrana, Schoolstraat 1 Leeuwarden
presentatie • Meertalig Presentatie Now is the time to say new things
04 april 2024 19:45-21:00 uur
Tresoar, Leeuwarden
leesactiviteit • Meertalig Silent Book Club
03 april 2024 20:15 uur
Stadhouderlijk Hof, Leeuwarden
lezing • Nederlands Lezing Lisa Weeda
28 maart 2024 19:00-21:30 uur
Tresoar, Leeuwarden
netwerkbijeenkomst • Meertalig Skriuwerskafee | Skriuwersfakskoalle-special
22 maart 2024 20:00 uur, inloop 19:30 uur
Westerkerk, Leeuwarden
spoken word • Meertalig Hoge Woorden 5
22 maart 2024 15:00 uur
dbieb, Blokhuisplein 40 Leeuwarden
boekpresentatie • Fries • Nederlands Boekpresentatie Ik wil een bos voor mijn verjaardag
19 maart 2024 20:00-22:00 uur
Posthuis Theater
lezing • Nederlands Schrijversbezoek Pieter Waterdrinker
19 maart 2024
Tresoar, Leeuwarden
gesprek • Fries Literatuur en rouw, thema-avond in de Boekenweek
16 maart 2024
De Utrecht, Tweebaksmarkt 48 Leeuwarden
voordracht • Nederlands Tweemaal poëzie met twee Pieters