De Academie van Franeker organiseert een groot evenement rondom het werk van Gysbert Japicxprijs-winnaar Eppie Dam (1953).

Op het programma o.a. de presentatie van Dams autobiografie in versvorm, de première van een FryslânDOK over de schrijver en de door Dam naar het Fries vertaalde nummers van Joni Mitchell, gezongen door Inèz Timmer. Op 10 november is het Frysk Rekwiëm Wylst de wrâld fan wille skatteret te horen, geschreven door Eppie Dam en op muziek gezet door Jan de Jong.

Tekening Eppie Dam: Gerrit Terpstra. Collectie Tresoar, Leeuwarden. Foto: Haye Bijlsma

Bezoek website →