Iisbaan yn ’e maaitiid verbindt de cultuur van ijsbanen met kunst. Na het boek (2020) en een expositie (2022) ligt er nu een vervolg met zes fietsroutes langs twintig ijsbanen. 

Met schilderijen van Hendrik Elings en verstilde zwart wit opnames van Baukje Venema en de literaire en poëtische taal van twaalf Friese dichters en streektaaldichters: Gerard de Jong, Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Elske Kampen, Anske Smit, Henk van der Veer, Albertina Soepboer, Johan Veenstra, Janneke Spoelstra, Nyk de Vries, Hein Jaap Hilarides, Baukje Wytsma Edwin de Groot, Joël Hut en Syds Wiersma.

Bezoek website →