27 septimber - 22 maaie 2024 20.00-22.00 uur
dbieb, Leeuwarden
lêzing • Nederlands Lezingenserie Spraakmakende boeken
05 oktober 2023 16:00-22:00 oere
Aldehouster tsjerkhôf en kafee De Gouden Leeuw, Ljouwert
optreden • Frysk Dichtersbarren Dichter fan Fryslân
05 oktober 2023 20:00 uur
Dorpskerk, Huizum
lêzing Slauerhoff-betinking
06 oktober 2023
foardracht Nationale Voorleeslunch
08 oktober 2023 15:00-17:00 uur
Us Gebou, Alde Leie
lêzing • Frysk Plaknammen en Rixt-dichters
08 oktober - 15 oktober 2023
taalkampanje Gysbert Japicxpriis-wike 2023
10 oktober 2023 ynrin 19.30 oere, oanfang 20.00 oere
Kafee De Gouden Leeuw, Tresoar
presentatie • presintaasje • meertalig • meartalich Presintaasje ‘Nei Japicx’
12 oktober 2023 19:30 oere
Bibliotheek Drachten, Museumplein 1 Drachten
Lêsaktiviteit Mei-inoar lêze - Gysbert Japicxpriis-edysje
28 oktober 2023 13:30 oere
Tresoar, Ljouwert
lêzing • Hollânsk Lêzing histoarikus Philipp Blom
04 novimber - 12 febrewaris 2023
leescampagne • lêskampanje • Frysk Fryske Boekewike
09 novimber - 12 novimber 2023
Skiermûntseach
festival • meartalich Literatuerfestival Meet Me At the Lighthouse
10 novimber 2023 20:00 (ynrin 19:30)
Stadskas, Aldehou, Ljouwert
spoken word Hoge Woorden IV
17 novimber 2023 20:00 oere
Kafee Het wapen van Baarderadeel, Jorwert
Frysk BoekHjerstBoek
17 novimber 2023
foardracht Verhalenavond
24 novimber - 26 novimber 2023
Binnenstad Leeuwarden
festival Festival Explore the North