fan jannewaris 2024 ôf
lêsaktiviteit • Meartalich Mei-inoar lêze
trochrinnend
ferskate rûtes
rûte • Meertalig • Meartalich Fytsrûte Iisbaan yn 'e maaitiid
22 juny 2024 16:00-22:00 oere
Voorstraat 54-56 Harns
festival • Nederlânsk Literair Festival Harlingen
23 juny 2024 14:30 oere
Podium Explore, Leeuwarden
foarstelling • Meertalig • Meartalich Work-in-progress-presintaasje foarstelling Rozige maanvissen
27 juny 2024 19:30-22:00 (ynrin fan 19:00 oere ôf)
Tresoar, Ljouwert
spoken word • spoken word • foardracht • optreden • Frysk Fryske Poëzyslam
28 juny 2024 20:00 oere, ynrin 19:30 oere
Podium Explore, Ljouwert
spoken word • Meertalig Hoge Woorden 6 - mei foarronde Spoken Awards
16 oktober - 20 oktober 2024
Ameland
festival • Meertalig Expeditie Ameland - a storytelling adventure