fan jannewaris 2024 ôf
lêsaktiviteit • Meartalich Mei-inoar lêze
28 febrewaris 2024 19:30-21:30 oere
Bibliotheek Oosterwolde
lêzing • Nederlands • Nederlânsk Skriuwersbesite Sholeh Rezazadeh
29 febrewaris 2024 19:30-21:30 oere
Bibliotheek Drachten
lêzing • Nederlands • Nederlânsk Skriuwersbesite Sacha Bronwasser
vanaf maart 2024
Tresoar, Leeuwarden
oplieding • Frysk Skriuwersfakskoalle
01 maart 2024 20:30 oere
Stadsschouwburg De Harmonie, Ljouwert
foarstelling • Nederlânsk Winterwater
03 maart 2024 15:00-16:30 oere
dbieb Ljouwert
lêzing • Nederlands • Nederlânsk Skriuwersbesite Sacha Bronwasser
06 maart - 22 maaie 2024 20.00-22.00 uur
dbieb, Leeuwarden
lêzing • Nederlands Lezingenserie Spraakmakende boeken
15 maart 2024 20:30 oere
Stadsschouwburg De Harmonie, Ljouwert
foarstelling • Nederlânsk Joost Oomen: Alle dichters hebben gouden helikopters
19 maart 2024 20:00-22:00 oere
Posthuis Theater
lêzing • Nederlands • Nederlânsk Skriuwersbesite Pieter Waterdrinker
april 2024
presintaasje • Meartalich • Meertalig Presintaasje Now is the time to say new things