Op de tredde edysje fan dit festival op Skiermûntseach komme publyk, skriuwers, makkers en tinkers gear foar fjouwer dagen fol literatuer, mei it tema Luister.

Wat sizze bekende en nije stimmen yn de literatuer oer dit ûnderwerp? Sacha Bronwasser presintearret it resultaat fan har residinsje en de residinsje-auteur fan 2024 wurdt bekend makke. Ljouwert City of Literature en Explore the North binne der by mei Hoge Woorden: spoken word fan de boppeste planke.

Foto: Lotte Bosschietter

Nei de webside →