Lang om let lêze…

Alle earste tongersdeitejûnen fan ‘e moanne nûget Tresoar dy út om dy yn harren Kafee De Gouden Leeuw efkes hielendal te ferliezen yn in goed boek. Plof del yn ien fan de hearlike stuollen, nim in bakje kofje of tee en slaan dyn boek iepen om yn alle rêst te lêzen.

  • 5 septimber 2024
  • 3 oktober 2024
  • 7 novimber 2024
  • 5 desimber 2024

Foto: Natalia Balanina

Nei de webside →