Meer dan 5.700 leerlingen in de onderbouw van veertig scholen in het voortgezet onderwijs in Fryslân gaan zes weken lang aan de slag met het boek ‘Kening fan de cross’. De leerlingen gaan opdrachten maken bij dat boek in het kader van het project LêsNo!. Het is de negende editie van het innovatieve leesbevorderingsproject voor jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Gertrud Palstra, vertelt uit naam van de projectgroep: “We besykje mei it ûnderwerp fan it boek, de filmkes en de opdrachten sa goed mooglik oan te sluten by de jongerein en dosinten. Dat is de krêft fan dit lêsbefoarderingsprojekt. Dat slagget hieltyd better en we binnen dan ek bliid dat er dit jier safolle dielnimmers binne.”

Autocross, liefde en verraad
Tweehonderd leerlingen van de onderbouw van het Marne College in Bolsward kregen woensdag bij de aftrap van de 9e editie van LêsNo! het boek ‘Kening fan de cross’.  Freddie Scheltema, schrijver van het boek, hoopt dat het jongeren aanzet tot lezen: “It giet oer autocross, mar ek oer leafde, freonskip en ferried. It moat de bern stimulearje om wat faker in boek te pakken en wat minder op TikTok en Snapchat te sitten, al wit ik dat ik dy striid mei in sosjaal medium ferlieze sil”.

LêsNo! is een leesbevorderingsproject voor jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het project is op initiatief van het Platform Leesbevordering Frysk tot stand gekomen in 2015. Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen werken met LêsNo! samen met als doel: het leesplezier van jongeren vergroten. Lees alles over het project én het actuele aanbod op www.lesno.nl.