Leeuwarden UNESCO City of Literature deed onderzoek naar verschillende leesbevorderingscampagnes en samenwerkingen op het gebied van lezen voor het plezier in de provincie Friesland. We hebben daarbij gekeken naar de situatie in zowel de Friese als de Nederlandse taal.

Naast professionalisering van schrijvers en dichters, internationalisering en innovatie op het gebied van onder andere meertaligheid en multimedialiteit, zien we het ondersteunen van leesbevordering als een van onze kerntaken.

Met het in kaart brengen van bestaande initiatieven kunnen we zien wat er al wordt gedaan, en eventuele hiaten in het huidige aanbod blootleggen. Daarmee hopen we aan te zetten tot samenwerking, voor zover de organisaties in het veld dat natuurlijk niet zelf al doen of van zins zijn te doen. 

Leeuwarden City of Literature ondersteunt deze samenwerkingen en wil vanuit haar rol als aanjager en verbinder graag bijdragen aan een Fries leesoffensief. Dit onderzoek zien wij daarin als een eerste stap!