De Afûk organiseert ook dit jaar weer de Lês-mar-foar-wiken. Overal in Fryslân wordt voorgelezen: op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen. Er verschijnen nieuwe boekjes van Tomke en Keimpe de Krokodil en een speciale editie van het tijdschrift Heit&Mem.

foto: Hoge Noorden, Jaap Schaaf