Per jaargetijde brengt Leeuwarden UNESCO City of Literature in samenwerking met een dichter, beeldend kunstenaar en boekhandels een poëtische boekenlegger uit. Hierop vind je elk seizoen een nieuw geschreven Fries gedicht en een eveneens nieuwe illustratie. 

De eerste boekenlegger is gemaakt voor de lente van 2023, met het beeldend werk Zwanenjongen van Janine van Zeeland en het gedicht Primavera van Syds Wiersma.

Je ontvangt een boekenlegger bij aankoop van een boek bij:
alle filialen van Boekhandel van der Velde in Friesland, Boekhandel Binnert Overdiep Heerenveen, Boekhandel Muizelaar Koudum, Het Boekhuis Bolsward, Het Boekhuis Workum, Boekhandel Planteyn, Boekhandel Burgum, Kinderboekwinkel De Toverlantaarn, Bruna Grou, Boekhandel Friso Akkrum, Bruna Surhuisterveen, Bruna Sneek, Bruna Kollum, Boekhandel IJlstra Drachten, Bruna Stiens, Bruna Oosterwolde en de boekhandel van de Afûk in Leeuwarden.

beeldend werk: Janine van Zeeland