1.000 Friese vmbo’ers en hun docenten waren maandag 21 november de VIP’s in taal- en leesproject Stap op de Rode Loper! In de culturele instellingen in Leeuwarden waren ruim 120 activiteiten geprogrammeerd: theatervoorstellingen, workshops en gesprekken met populaire auteurs.

Dit jaar besteedde Stap op de Rode Loper! extra aandacht aan de Friese taal en cultuur. Tialda Hoogeveen – onlangs uitgeroepen tot Kinderboekenambassadeur van Fryslân – ging met leerlingen in gesprek over haar boek Wurden fan Timo. Auteur Hilda Talsma gaf lezingen in het Fries en er waren workshops van singer/songwriter Bruno Rummler. Marten Winters nam de leerlingen mee op een workshop over Friese taal in de openbare ruimte. Tryater liet leerlingen spelen met de Friese taal. De musea verzorgden inspirerende workshops midden in de collectie.

De Nederlandse taal kwam eveneens aan bod. Leerlingen ontmoetten young adult auteurs zoals Chinouk Thijssen, Margje Woodrow, Cis Meijer en Gideon Samson (zijn boek Zwarte zwanen is door Geart Tigchelaar in het Fries vertaald). Rappers en Spoken Word artiesten uit het hele land verzorgden interactieve workshops.

Waarom Stap op de Rode Loper!
De Onderwijsinspectie kwam onlangs met de verontrustende conclusie dat 25% van alle 15-jarigen een leesachterstand heeft. Vmbo’ers – bijna 50% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs – dreigen helemaal buiten de boot te vallen. De coronacrisis heeft ze bovendien zwaar getroffen. Is het erg dat jongeren niet lezen? Ja! Want met lezen ontwikkel je vaardigheden die onontbeerlijk zijn om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. Bij vmbo’ers wordt thuis vaak niet gelezen. Stap op de Rode Loper! laat leerlingen tijdens een inspirerende dag kennismaken met letteren, lezen en (Friese) taal. Alle activiteiten zijn geprogrammeerd in culturele instellingen, de leerlingen maken daarmee ook kennis met een voor hen vaak onbekende culturele wereld.

Locaties
Stadsschouwburg de Harmonie, Fries Museum, Fries Verzetsmuseum, Slieker Film, Neushoorn, Natuurmuseum Fryslân, dbieb Leeuwarden, Tresoar, Keramiekmuseum Princessehof, Afûk, Tryater & Meeuw JTS.