11 januari was de kick-off van de 10e editie van LêsNo op OSG Sevenwolden in Heerenveen. Meer dan 5200 leerlingen van 33 middelbare scholen in Fryslân zullen zes weken lang in de klas aan de slag met LêsNo. LêsNo is een innovatief Fries leesbevorderingsproject voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Twee tennistalenten kregen uit handen van schrijver Jan Minno Rozendal een exemplaar van het boek ‘Tie/Break’.

Centraal in dit project staat dit jaar het boek ‘Tie/Break’ van Jan Minno Rozendal. Er is lesmateriaal bij gemaakt en korte filmpjes waarin de personages uit het boek tot leven komen. Korte inhoud van het boek: Jelle en Femke zijn al heel lang goede vrienden. Bovendien hebben ze dezelfde passie; tennis. Ze spelen al een paar jaar samen mixed-dubbel op professioneel niveau. Nu gaan ze naar de middelbare school. Hier krijgt Femke echter nieuwehobby’s en vrienden / vriendinnen en heeft ze steeds minder aandacht voor Jelle en hun sport. Jelle kan daar niet mee omgaan en verklapt een groot geheim van Femke in de klas. Het verraad van haar vriend is voor Femke erg pijnlijk. Komt dit nog wel goed?

In de bijzondere illustraties van het boek, gemaakt door Monique Vogelzang, zijn QR codes te vinden waardoor 18 verschillende filmpjes te zien zijn, filmpjes die net wat meer vertellen dan het boek zelf. De eerste twee exemplaren werden 11 januari op Topsport Talentschool OSG Sevenwolden door schrijver Jan Minno Rozendal aangeboden aan twee tennistalenten uit de eerste klas; Benjamin Huisman en Mariam Bergsma.

Meer informatie over het project LêsNo vind je hier.
LêsNo is in lêsbefoarderingsprojekt foar jongerein yn de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. It projekt is op inisjatyf fan it Platfoarm Lêsbefoardering Frysk ta stân kaam yn 2015. Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen wurkje mei LêsNo gear mei as doel om de lêswille by de jonge doelgroep te fergrutsjen.