Donderdag 23 februari is het Fries Leesoffensief gestart! Mensen (en vooral jongeren) hebben steeds minder plezier in lezen. Omdat ze gewend zijn aan kortere teksten, geen tijd hebben, ze er weinig affiniteit mee hebben of omdat ze niet goed kúnnen lezen.

En dat is zonde, want lezen laat mens en maatschappij groeien. Laaggeletterdheid is van grote invloed op de brede welvaart en het welzijn van inwoners van Fryslân. Fryslân staat nu in de top 3 van provincies met het hoogste aantal laaggeletterden.

Daarom starten we in Fryslân het Fries Leesoffensief. Dit Leesoffensief geeft een boost aan het collectieve leesplezier en zet leesbevordering structureel op de agenda. Met als doel dat zoveel mogelijk inwoners in Fryslân voldoende taalvaardig zijn en mee kunnen doen aan de maatschappij.

Benieuwd met welke partners wij de leescoalitie vormen en welke stappen we komend jaar gaan zetten?
Kijk op: