Cultuurmaker Jochem Knoef, Onze Familie in Leeuwarden (Stjoer) en Leeuwarden Unesco City of Literature gaan nieuwe inwoners die via de nieuwe Wet Inburgering in Leeuwarden terecht zijn gekomen welkom heten met nieuwe meertalige literatuur. Ze doen dat voor Over de drempel, het programma voor de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. De nieuwe meertalige literatuur is geïnspireerd door filosoof en dichter Rumi.

Nieuwe meertalige literatuur en muziek

Associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden worden onder begeleiding van woordkunstenaars uit Leeuwarden omgezet in nieuwe meertalige literatuur. De universele taal van de muziek verbindt de (nieuwe) teksten in verschillende talen. Now is the time to say new things laat daarmee horen en zien dat de nieuwe inwoners van Leeuwarden er niet alleen voor staan, maar dat er een verbinding wordt gemaakt met allen die dezelfde of een vergelijkbare reis hebben afgelegd.

Geinspireerd door Rumi

Now is the time to say new things heeft als vertrekpunt de gedachten en gedichten van filosoof en dichter Jalal ad-Din Rumi (1217-1273). Deze Perzische dichter wordt gezien als één van de belangrijkste vertolkers van mystiek getinte poëzie doordat zijn gedichten opmerkelijk actueel blijven. Zo actueel dat zelfs rapper Jay-Z en zangeres Beyoncé één van hun kinderen naar hem hebben vernoemd.

We kiezen een dichter die dicht bij de doelgroep ligt omdat het leren beheersen van een nieuwe taal, het proberen begrijpen van een andere cultuur en een beperkt sociaal netwerk het allemaal al zo moeilijk maakt. Bovendien is het werk van Rumi wereldwijd bekend, zowel in het (midden) oosten als in het westen. Daardoor vormt het een goede basis voor een gedeelde, gemeenschappelijke ervaring van nieuwkomers en inwoners van Leeuwarden. Daarbij is er gelegenheid om het cultureel erfgoed uit het land van herkomst verder eigen te maken, of dit op speelse manier te plaatsen binnen en te verbinden met de nieuwe (Friese-Nederlandse) cultuur.

Over Over de drempel

In Leeuwarden en omliggende dorpen wordt cultuur ingezet om eenzaamheid aan te pakken. Over de drempel is vooral gericht op samen dingen doen. Met een positieve insteek kijkt het programma naar oplossingen, in plaats van naar de problemen die met eenzaamheid gepaard gaan.