De provincie Friesland stelt 18.200 euro beschikbaar om zes Friese vertalingen te kunnen maken, van vier kinderboeken, een toneelstuk en vijftig gedichten.

Het gaat om vertalingen van verschillende kinderboeken, een Zweeds toneelstuk en vijftig gedichten. Zo gaat Ytsje Steen Pinkeltje in Friesland vertalen, vertaalt Rymkje Zijlstra Lampje en zet Baukje Wytsma De jongen, de mol, de vos en het paard over in het Fries. Deze drie boeken zullen worden uitgebracht door uitgeverij Afûk. Martsje de Jong gaat voor uitgeverij Bornmeer een vertaling maken van het door Jochem Myjer geschreven boek De gorgels en het geheim van de gletsjer.

Daarnaast laat uitgeverij Perio vijftig gedichten uit verschillende talen in het Fries vertalen en op voordracht van de Stichting Doarpstún Snakkerbuorren wordt het Zweedse toneelstuk Die Kommune Kollektivet vertaald.

Aanvankelijk was de provincie van plan om subsidie te geven voor drie werken. Omdat er meer aanvragen binnenkwamen dan verwacht is dit aantal uitgebreid naar zes.