Professionalisering - Leeuwarden City of Literature

Het Creative Writing Programme geeft schrijvers de mogelijkheid om zich in verschillende genres en op verschillende niveaus te ontwikkelen.

Het programma is bedoeld om een actief schrijfklimaat te stimuleren en om talentvolle schrijvers de gelegenheid te geven zich verder te professionaliseren. Literair vertalen en nauwe samenwerkingen tussen schrijvers en vertalers worden een essentieel onderdeel van het schrijversprogramma. Voor het programma worden de krachten gebundeld met o.m. Productiehuis Explore the North, Tryater, Meeuw Jonge Schrijvers, New Noardic Wave, Iepen Up, Dichter bij Leeuwarden, Afûk en Tresoar. In het kader van kennisdeling en meertaligheid betrekken we het netwerk van City of Literature bij het geven van gastlessen, masterclasses en vertaalworkshops.