Per 23 januari 2023 zijn de subsidieregelingen Fryske literatuur van de provincie Fryslân weer geopend.


Het gaat daarbij om subsidies voor schrijven, vertalen en bewerken, promotie en uitgeven van Fryske literatuur. De regelingen voor schrijven en vertalen en bewerken gelden ook voor toneelstukken.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Fryslân: