Doarpsbelang Aldegea (Smallingerland) is op zoek naar 17 nieuwe gedichten voor de panelen aan het Dichterspaad. Iedereen kan meedoen, de gedichten mogen geschreven zijn in het Frysk of in het Nederlands. Insturen kan tot en met 1 augustus 2023.