De Skriuwersfakskoalle geeft in het najaar van 2022 weer een cursus Skriuwtechniken voor beginnende auteurs die het Fries als schrijftaal gebruiken. De Skriuwersfakskoalle is een samenwerking van Schrijversvakschool Groningen, Leeuwarden UNESCO City of Literature en Tresoar.

In 2020 is Schrijversvakschool Groningen in samenwerking met dbieb al gestart met cursussen fictie en non-fictie schrijven in Leeuwarden, met het Nederlands als schrijftaal. In 2021 startte de eerste groep Friestalige schrijvers.

Schrijversvakschool Groningen geeft les in Zwolle, Deventer, Groningen en Leeuwarden. De school biedt kansen voor wie net is begonnen met schrijven, voor wie zich breed wil ontwikkelen, voor wie al gevorderd is in een genre of voor wie zakelijk schrijven wil leren. Elk niveau heeft toelatingseisen en voorwaarden.

Meer informatie over de cursus Skriuwtechnieken en de bijbehorende introductieles volgt. Bent je geïnteresseerd of wil je meer weten? Mail naar info@leeuwardencityofliterature.nl.