Na het eerste lesblok Skriuwtechniken, waarin tien cursisten tussen november 2021 en maart 2022 twaalf lessen kregen van docent Welmoed Wijma, start dit voorjaar een verdiepend lesblok.

Een deel van de cursisten uit het eerste lesblok gaat door in dit verdiepende lesblok Skriuwtechniken. De lessen zijn op dinsdagavond bij Tresoar en worden weer gegeven door schrijfdocent Welmoed Wijma.

Na de zomer van 2022 start een nieuw lesblok Skriuwtechniken, waarin de cursisten hun eigen schrijfstijl ontdekken, leren om te experimenteren, te durven, en om het Fries als schrijftaal te gebruiken. 

De Skriuwersfakskoalle is een samenwerking van Schrijversvakschool Groningen, Tresoar en Leeuwarden UNESCO City of Literature.

In 2020 is Schrijversvakschool Groningen al in samenwerking met dbieb begonnen met cursussen fictie en non-fictie in Leeuwarden, met het Nederlands als schrijftaal.

Aanvullend hierop biedt de Skriuwersfakskoalle nu cursussen aan voor Friestalige schrijvers die zich willen toeleggen op het (door)ontwikkelen van hun technieken.

Op de Skriuwersfakskoalle krijg je les van schrijvers en leer je van elkaar. Je praat over de taal, over je tekst. Je leert elkaar op een goede manier commentaar te geven, wat aansluit bij de cultuur en de doelstellingen van de school.