Tijdens de uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2023 op 11 mei maakte directeur Cathelijne Broers van het Prins Bernhard Cultuurfonds bekend dat het fonds de komende twee jaar in totaal 200.000 euro beschikbaar stelt voor bijzondere vertalingen of vertaalprojecten die nu buiten de bestaande regelingen vallen en/of nog extra steun kunnen gebruiken.

Via de Vertaalregeling wil het fonds de komende twee jaar bijzondere vertalingen mogelijk maken die buiten de bestaande regelingen vallen en/of om redenen daarnaast nog extra steun kunnen gebruiken, met een voorkeur voor projecten waarbij een nieuwe vertaler betrokken is en/of wordt opgeleid, poëzievertalingen of andere arbeidsintensieve of financieel risicovolle vertalingen.

Naast vertalingen komen ook andersoortige projecten ten behoeve van het vertalersvak in aanmerking als deze het opleiden en ondersteunen van nieuwe vertalers tot doel hebben.

Voorwaarden aanvraag Vertaalregeling:

  • De uitgeverij die de vertaling gaat uitgeven dient de aanvraag in of – in geval van een ander project – een rechtspersoon (stichting of vereniging);
  • De vertaler is bij het indienen van de aanvraag nog niet begonnen met de vertaling;
  • De aanvraag dient voorzien te zijn van een vertalerscontract volgens ten minste de gebruikelijke cao;
  • De aanvraag moet voorzien zijn van de meest recente jaarcijfers van de uitgeverij. Als het uitgeverijfonds onderdeel is van een groter bedrijf met meerdere uitgeverijen, dient naast de algemene jaarrekening ook de recente, op het fonds toegespitste cijfers meegestuurd te worden, waaruit is op te maken hoe het financieel gaat.