Op maandag 15 januari is bij de Provincie Fryslân de subsidieregeling voor het schrijven van Friese literatuur weer geopend. De regelingen voor vertalen, uitgeven en promotie van Friese literatuur of Fries toneel gaan open op 22 januari.

Nieuw is dat voor de regeling uitgeven en vertalen, de aanvraag digitaal ingediend kan worden. Voor uitgeven is er ook subsidie beschikbaar voor het maken van een herdruk van populaire Friese boeken.

Voor de regeling uitgeven en de regeling vertalen en bewerken zijn er net als het afgelopen jaar twee openstellingen, één die 22 januari open gaat en één na de zomervakantie op 4 september – dit is dan een kortere termijn t/m 18 oktober.

Overzicht van de regelingen:

Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur
Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in Artikel 2.1.2, onderdelen a tot en met e, kunnen van 15 januari 2024 tot en met 18 oktober 2024 ingediend worden. Het subsidieplafond voor Artikel 2.1.2, onderdeel a tot en met e, is € 60.000, geldt van 15 januari 2024 tot en met 18 oktober 2024.

Paragraaf 2.2 Vertalen en bewerken van literatuur
Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in Artikel 2.2, onderdelen a tot en met e, kunnen van 22 januari 2024 tot en met 31 mei 2024 en van 6 september 2024 tot en met 18 oktober 2024 worden ingediend. Het subsidieplafond voor activiteiten genoemd onder a. dat geldt van 22 januari 2024 tot en met 31 mei 2024, € 18.000, en dat geldt van 6 september 2024 tot en met 18 oktober 2024, is € 18.000.

Paragraaf 2.4 Promotie Friestalige boeken
a. Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in Artikel 2.4.2 kunnen van 22 januari 2024 tot en met 4 oktober 2024 ingediend worden.
b. Het subsidieplafond voor activiteiten genoemd onder a is € 10.000, geldt van 22 januari 2024 tot en met 4 oktober 2024.

Paragraaf 2.6 Uitgeven Friestalige literatuur
a. Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in Artikel 2.6.2 kunnen van 22 januari 2024 tot en met 10 mei 2024 en van 4 september 2024 tot en met 18 oktober 2024 worden ingediend.
b. Het subsidieplafond voor activiteiten genoemd onder a, dat geldt van 22 januari 2024 tot en met 10 mei 2024 is € 75.000, en het plafond dat geldt van 4 september 2024 tot en met 18 oktober 2024 is
€ 75.000.

Bij vragen over de formulieren en het invullen daarvan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de provincie en vragen naar een medewerker van subsidiezaken team Frysk Kapitaal of een mail sturen aan subsidiefryskkapitaal@fryslan.frl.