De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer geopend. Het is de 69e keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie kans wil maken, kan voor 15 mei een verhaal en/of vers insturen.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten een prijs geven. Elk bekroond verhaal of gedicht krijgt € 1.000. De inzendingstermijn sluit op 15 mei. De jury bestaat uit Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) had in zijn testament bepaald dat er jaarlijks een prijs zou moeten worden uitgereikt voor de beste vijf gedichten en beste vijf verhalen in het Fries. Al sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd. De stichting Rely Jorritsmafûnds heeft de organisatie toevertrouwd aan de stichting Fries Letterkundig Museum en Dokumintajesentrum (FLMD).

De inzendingen moeten digitaal als bijlage worden verzonden naar rely@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers moeten apart in de e-mail vermeld te worden, maar blijven geheim voor de jury.

Kijk voor meer informatie op de website van: