Portretten in Poëzie - Leeuwarden City of Literature

Dichter Tsead Bruinja en muzikant Zea trokken in 2022 door Fryslân om in woonzorginstellingen verhalen van oudere Friezen op te tekenen. Een prachtig project dat we hebben overgenomen van de Stichting Dichter des Vaderlands. 

Tsead Bruinja was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands. In januari 2019 gaf hij een workshop aan drie ouderen in Dokkum. Hij sprak met ze over vrijheid, het thema van de Poëzieweek van dat jaar. Tsead Bruinja heeft de levensverhalen gedocumenteerd en in een dichtvorm gegoten, wat bijzondere portretten van de deelnemers heeft opgeleverd. 

In 2020 werkte hij het project uit voor elf zorginstellingen in Fryslân en vulde zijn team aan met muzikant Zea (Arnold de Boer), fotografe Rosa van Ederen en een groep (jonge) dichters. Het werd een prachtig participatieproject met poëzie in een verbindende rol. Een project waarin de vele talenten van de bewoners aan bod kwamen. Door corona strandde het echter na drie sessies. Leeuwarden City of Literature heeft het project overgenomen van de Stichting Dichter des Vaderlands, zodat het toch kon worden afgemaakt.

In 2022 bezochten Tsead, Zea, Rosa en collega-dichters alsnog de zorginstellingen. Zij gingen uitgebreid met bewoners in gesprek en volgden het dagritme van het huis. Per instelling koos het zorgpersoneel vier deelnemers uit, waarmee het artistieke team werkte aan vier persoonlijke ‘portretten’. Een zelfportret door de bewoners, omlijst met poëzie door de dichters. Het eindresultaat werd steeds gepresenteerd tijdens een feestelijk programma.

Bekijk de video’s van Tsead en Zea voor een indruk van Portretten in Poëzie:

Met steun van LIRA en het Prins Bernhard Cultuurfonds

 
Portretten Talma Hiem
Portretten Fidesta Stienzerhiem
Portretten Woonzorgcentrum Suderigge
Portretten De Flecke
Portretten Zorgcentrum het Bildt
Portretten Woonzorgcentrum Haersmahiem 
Portretten Mienskipssintrum Leppehiem