Portretten in Poëzie - Leeuwarden City of Literature

Dichter Tsead Bruinja en muzikant Zea trekken in 2022 door Fryslân om in woonzorginstellingen verhalen van oudere Friezen op te tekenen. Een prachtig project dat we hebben overgenomen van de Stichting Dichter des Vaderlands. 

Tsead Bruinja was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands. In januari 2019 gaf hij een workshop aan drie ouderen in Dokkum. Hij sprak met ze over vrijheid, het thema van de Poëzieweek van dat jaar. Tsead Bruinja heeft de levensverhalen gedocumenteerd en in een dichtvorm gegoten, wat bijzondere portretten van de deelnemers heeft opgeleverd. 

In 2020 werkte hij het project uit voor elf zorginstellingen in Fryslân en vulde zijn team aan met muzikant Zea (Arnold de Boer), fotografe Rosa van Ederen en een groep (jonge) dichters. Het werd een prachtig participatieproject met poëzie in een verbindende rol. Een project waarin de vele talenten van de bewoners aan bod komen. Door corona strandde het echter na drie sessies. Leeuwarden City of Literature heeft het project overgenomen van de Stichting Dichter des Vaderlands, zodat het toch kan worden afgemaakt.

In 2022 bezoeken Tsead, Zea, Rosa en collega-dichters alsnog de zorginstellingen. Zij gaan uitgebreid met bewoners in gesprek en volgen het dagritme van het huis. Per instelling kiest het zorgpersoneel vier deelnemers uit, waarmee het artistieke team gaat werken aan vier persoonlijke ‘portretten’. Een zelfportret door de bewoners, omlijst met poëzie door de dichters. Het eindresultaat wordt steeds gepresenteerd tijdens een feestelijk programma en het streven is om uiteindelijk een tweetalig boek te maken.

Bekijk de video’s van Tsead en Zea voor een indruk van Portretten in Poëzie:

Met steun van LIRA en het Prins Bernhard Cultuurfonds

 
Portretten Talma Hiem
Portretten Fidesta Stienzerhiem
Portretten Woonzorgcentrum Suderigge
Portretten De Flecke
Portretten Zorgcentrum het Bildt
Portretten Woonzorgcentrum Haersmahiem 
Portretten Mienskipssintrum Leppehiem