Portretten Zorgcentrum het Bildt - Leeuwarden City of Literature

Op 4 en 5 oktober waren dichter Tsead Bruinja, muzikant Zea en fotografe Rosa van Ederen met gastdichter Frank Keizer op bezoek bij Zorgcentrum het Bildt in Sint Annaparochie. Ze maakten met en voor de dames Balt-Brouwer en Van der Veen-Krol en de heren Wassenaar en Teeling persoonlijke portretten.

Tsead over het bezoek aan het Bildt: “Het was een speciale editie van Portretten in Poëzie met familie en oude bekenden, waaronder de 100-jarige oma van Frank Keizer en een oude bekende van Tsead. Klaske van der Veen-Krol was namelijk vroeger, met haar man Oege en hun dochter Marianne, vaak te vinden bij buurman Jerre aan de Heechfinne in Rinsumageest. Daar reden zij destijds met de pony en de woonwagen naartoe om er een paar nachten naast de boerenstal te bivakkeren. Klaske en Tsead hadden elkaar 40 jaar niet gezien en hadden veel om over bij te praten. Arnold werkte met oud-marinier Rinze Wassenaar die het na een halfzijdige verlamming gelukt is om weer trompet te kunnen spelen. De hele zaal zong met Rinze mee tijdens de afsluitende presentatie en genoot van de prachtige foto’s die Rosa maakte, o.a. van een bankje dat een speciale betekenis heeft voor mevrouw Balt-Brouwer. Die staat namelijk op de plek waar vroeger de boerderij van haar moeder stond. Toen de man van mevrouw Balt 23 jaar geleden overleed, kwam ze vaak naar het bankje om aan hem te denken. De ontvangst was weer geweldig, inclusief de gehaktbal, de pannenkoeken en de dubbelvla. We hebben bovendien erg genoten van de mengeling van Fries, Nederlands en Bildts tijdens ons bezoek.”

Beluister het lied ‘De wrâld fan ien hân’ dat Zea schreef en componeerde over bewoner Rinze Wassenaar (1958-2023):

Bekijk een selectie van de foto’s die Rosa van de workshops (door Tsead, Zea en Frank met bewoners) en de eindpresentatie maakte:

Lees de gedichten die Tsead en Frank schreven over de bewoners:

Bekijk een deel van de foto’s die Rosa maakte als portret van mevrouw Baukje Balt-Brouwer: