Kom en lês by Page Against the Machine

Set op sneon 25 maaie fan 14:00 oant 15:30 oere de telefoan út en doch it boek iepen! Lês by…
Lês fierder

Oersjoch literêre subsydzjeregelingen

Wy litte graach sjen wêr’tst telâne kinst foar (advys oer) literêre subsydzjemooglikheden. Earst sjochst de regelingen by it Nederlands Letterenfonds,…
Lês fierder

Doch mei oan Mei-inoar lêze

Skow op ien fan de fyftjin lokaasjes yn Fryslân oan by Mei-inoar lêze en genietsje mei oare lêzers fan moaie…
Lês fierder

Bliuw op de hichte, meld dy no oan foar ús nijsbrief

lêsaktiviteit
fan jannewaris 2024 ôf

Mei-inoar lêze

Lês fierder
exhibition
22 maart - 25 maaie 2024
hochdruckpartner Galerie+Werkstatt, Lützner Str. 85, Leipzig

Project "Minimale Gesten" based on poetry of Peter van Lier

Lês fierder
lêsaktiviteit
25 maaie 2024 14:00-15:30 oere
Prinsetún, Ljouwert

Page Against the Machine - Telefoan út, boek oan!

Lês fierder
lêzing
29 maaie 2024 19:30-21:30 oere
Drachten

Skriuwersbesite Anita Terpstra

Lês fierder
01 juny 2024 13.30-16.00 oere
Drachten

Koarte kursus thriller skriuwe

Lês fierder
gesprek
02 juny 2024 15:00-16:30 uur
dbieb Leeuwarden

Schrijversbezoek Anya Niewierra - De Camino

Lês fierder
theater
08 juny 2024 16:30, 19:15 en 20:45 uur
Toon meemaakpodium (De Harmonie), Leeuwarden

YO VEO VEO

Lês fierder
28 juny 2024 20:00 oere, ynrin 19:30 oere
Podium Explore, Ljouwert

Hoge Woorden 6 - mei foarronde Spoken Awards

Lês fierder
festival
16 oktober - 20 oktober 2024
Ameland

Expeditie Ameland - a storytelling adventure

Lês fierder