Mei-inoar lêze - Leeuwarden City of Literature

Samen genieten van verhalen verrijkt het leven. Daarom is Leeuwarden UNESCO City of Literature in januari 2024 samen met de Culturele Apotheek begonnen met Mei-inoar lêze (samenlezen) in heel Fryslân. We lezen in bibliotheken, boekhandels en op andere locaties.

Mei-inoar lêze is geen klassieke leesclub of boekenclub. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. Je mag iedere keer aanschuiven, of slechts een enkele keer komen. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen. De groep stemt af in welke taal er gelezen en gesproken wordt. Wie wil kan reageren op de teksten. Wat zeggen de woorden? Wat doen ze met je? Raakt de tekst je? Herken je iets?

Bij Mei-inoar lêze draait het steeds om de verbinding tussen teksten en het dagelijks leven. Herinneringen, associaties, emoties en gedachten zorgen voor mooie gesprekken. Mei-inoar lêze is een gratis activiteit. Aanmelden is niet nodig. De koffie en thee staan klaar.

Wanneer en waar?

– aanmelden is niet nodig –

dbieb Grou
van 11 september 2024 t/m 21 mei 2025 weer eens in de twee weken op woensdagochtend, 9.30-10.30 uur

dbieb Leeuwarden
van 18 september 2024 t/m 16 april 2025 weer iedere woensdagochtend, 10.30-11.30 uur 

dbieb Burgum
van 25 september 2024 t/m 7 mei 2025 weer eens in de twee weken op woensdagmiddag, 13.30-14.30 uur

MFC De Nije Stienze Nijeholtpade
van 6 september t/m 13 december 2024 weer eens in de twee weken op vrijdagochtend, 9:30-10:30 uur

Bibliotheek Bolsward
vanaf 12 september weer eens in de twee weken op donderdagochtend, 10:30-11:30 uur

Tresoar, café De Gouden Leeuw
nieuwe data volgen

Huiskamerbibliotheek Holwerd
van 10 september t/m 17 december weer eens in de twee weken op dinsdagmiddag, 14:00-15:00 uur

Bibliotheek Harlingen
van 11 september t/m 20 november weer eens in de twee weken op woensdagmiddag, 14:30-15:30 uur

Vlieland
van 12 september t/m 24 oktober eens in de twee weken op donderdagmiddag, 14:00-15:00 uur

Bibliotheek Joure
Nieuwe data volgen

Bibliotheek Drachten
t/m 23 september eens in de twee weken op maandagmiddag, 14:30-16:00 uur
van 6 oktober t/m 29 december eens in de twee weken op zondagmiddag, 14:30-16:00 uur

Pop-up Heerenveen
nieuwe data volgen

Bibliotheek Sneek
nieuwe data volgen

Bibliotheek Wommels
van 4 oktober t/m 13 december weer eens in de twee weken op vrijdagmiddag, 16:00-17:00 uur

En binnenkort ook in:
Balk, Gytsjerk, Stiens en Dokkum. Meer informatie volgt.

Neem elkaar mee, schuif aan en lees mee!
Aanmelden is niet nodig.

Mei-inoar lêze is een activiteit van de deelnemende locaties, Leeuwarden City of Literature en de Culturele Apotheek.
Met Mei-inoar lêze werken we mee aan het Fries Leesoffensief.

Foto’s: Jacob van Essen