Mei-inoar lêze - Leeuwarden City of Literature

Samen genieten van verhalen verrijkt het alledaagse leven, en onderzoek heeft uitgewezen dat literatuur een heilzame werking heeft. Daarom slaan Leeuwarden City of Literature en de Culturele Apotheek de handen ineen om meer mensen in Friesland te laten genieten van mooie verhalen en gedichten uit de wereldliteratuur. Dat doen we in het project Mei-inoar lêze: in heel Fryslân gaan we vanaf januari 2024 samenlezen.

Mei-inoar lêze is geen klassieke leesclub of boekenclub. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen.

Met Mei-inoar lêze werken we mee aan het Fries Leesoffensief.