Yn De Dorpskerk Huizum hâldt alle jierren in Nederlânske promininte persoan de Slauerhofflêzing. Dit jier is in it echte Slauerhoff-betinking, want Slauerhoff is 125 jier lyn berne en 100 jier lyn ferskynde syn earste dichtbondel (Archipel). De betinking fynt plak op de dei fan Slauerhoff syn ferstjerren: 5 oktober om 20.00 oere, mei in lêzing fan dr. Arie Pos en muzyk fan Jankobus Seunnenga.

Mear ynformaasje en kaarten op de webside fan

Nei de webside →