In de Dorpskerk Huizum wordt jaarlijks door een Nederlandse prominent de Slauerhofflezing gehouden. Dit jaar gaat het om een echte Slauerhoff-herdenking, omdat hij 125 jaar geleden geboren werd en zijn eerste dichtbundel (Archipel) 100 jaar geleden het licht zag. De herdenking vindt plaats op Slauerhoffs sterfdag: 5 oktober a.s. om 20:00 uur, met een lezing door dr. Arie Pos en muziek van Jankobus Seunnenga.

Dr. Arie Pos publiceerde boeken over Slauerhoff en is nu bekend als Komrij-biograaf. Hij studeerde Nederlands en Algemene Literatuur Wetenschap in Leiden en promoveerde in 2008 op een proefschrift over literaire chinoiserie. Hij woont sinds 1989 in Portugal en komt graag over naar Huizum. Hij doceerde Nederlandstalige letterkunde en cultuur aan de universiteiten van Coimbra, Lissabon en Porto en is literair vertaler. De titel van zijn lezing is: ‘Steeds weer de zee: zwerven als lust en noodlot’. Het is een lezing in het kader van het thema ‘Op wereldreis met Slauerhoff’.

De veelzijdige singer-songwriter en dichter Jankobus Seunnenga, winnaar van de Ina Dammanprijs 2022, treedt na de pauze op met vijf Slauerhoff-gedichten die hij apart voor deze herdenking op muziek heeft gezet: een echte primeur dus! Daarbij o.a. het gedicht Het einde, met de beroemde slotregel Pas aan de laatste smalle ree van hout in zand.  Ook brengt hij als toegift Komrij’s gedicht ten gehore dat deel uitmaakt van de Leeuwarder poëzieroute. Seunnenga wordt begeleid door violist en gitarist Dick Vestdijk. Hij is de zoon van Simon Vestdijk, die samen met Slauerhoff in Leeuwarden de Rijks HBS bezocht.  

De bezoekers van de herdenking kunnen ook een mini-expositie met kostbare Slauerhoffboeken bekijken. 

Medeorganisator van de avond is de Stichting Herdenking Slauerhoff, die nieuw leven wordt ingeblazen. Voorzitter Evert Duintjer Tebbens licht toe welke plannen er in het verschiet liggen. Deze Slauerhoffherdenking trekt ook mensen van buiten Friesland. Daarom wordt aangeraden tijdig een kaartje te kopen. 

De toegangsprijs is € 6,00. Toegangskaarten kunnen vooraf digitaal worden aangeschaft via het Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.nl/shop/Slauerhoff2023 . 

Bij de kerk is weinig parkeerruimte. Bezoekers kunnen – op loopafstand en gratis – parkeren op het ruime parkeerterrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk). 

 
Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427. E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com .  
Ook informatie op https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum.