Under mear Adriaan van Dis, Eva Meijer, Myron Hamming en Mariken Heitman komme nei Skier foar de twadde edysje fan literatuerfestival Meet Me At the Lighthouse. Ljouwert City of Literature fersoarget op it festival in programma mei skriuwers en útjouwers dy’t meidogge oan it Europeeske projekt LIT-UP.