Doarmje op festival Explore the North troch de Ljouwerter binnenstêd foar in wykein fol keunst dy’tst noch net ûntdekt hiest. Sjochst wurdkeunstners, performances, literêre popshows, muzikale pioniers en noch folle mear op bysûndere lokaasjes yn it âlde sintrum.

Ljouwert City of Literature is derby mei mei-inoar lêze, boeken op resept, in petear mei de Finske skriuwer Juhani Karila en de teatrale einpresintaasje fan de masterclass Literêre performance.


Foto: Joost Oomen en de Poezieboys tijdens Explore the North 2022, Xanne Vera