Pieter Waterdrinker wenne lange tiid yn Ruslân, mar kaam halje-trawalje mei syn Russyske frou werom nei Nederlân doe’t de oarloch mei Oekraïne útbruts. Hy skreau boeken, reisferhalen en reportaazjes. Syn meast resinte boeken binne De rat van Amsterdam (2020) en Biecht aan mijn vrouw (2022 ). De lêzing wurdt organisearre troch Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH).

Mear ynformaasje & reservearje