Marita en Alma Mathijsen skreaunen tegearre it essay Niet schrikken mama, in briefwiksel tusken mem en dochter wêryn’t se de striid tusken de seksen ûndersykje. Fanút it eachpunt fan sawol skiednis as hjoed.

Yn de lêzing by Bibliotheek Mar & Fean prate se oer it essay en praat programmeur Cecile Steenwijk mei harren oer har mem-dochterferhâlding.

De lêzing is online te folgjen. De Biblioteek Mar & Fean stjoert yn it foar in link om yn te loggen.

www.bmf.nl