Johannes Keekstra makket in boek (novimber 2021), teaterfoarstelling en mediaprogramma (maaie 2022) over Piet Paaltjens, bekend fan syn tragikomyskse dichtbondel Snikken en grimlachjes.

Paaltjes is yn werklikheid de in Ljouwert berne François HaverSchmidt (1835-1894), dy’t yn 1859 syn stoarmige karriêre as predikant begjint yn it lytse buorskip Foudgum. Hy passet dêr ûnmooglik, de perioade hat grutte ynfloed op syn ymposante libben en wurk.

Nei de webside →