Skriuwers Lara Kool-de Vries, Willemijn van de Walle, Tamara Feddema, Janneke Heslinga, Ellen Postma en Durkje Zijlstra hawwe yn fjouwer masterclasses fan dosinten Zen Roorda, Nyk de Vries, Marrit Jellema en Janneke Brakels wurke oan it presintearjen fan harren teksten. Harkje by dizze einpresentaasje nei it resultaat!

Tongersdei 20 juny
20:00 oere (ynrin fan 19:30 oere ôf)
Podium Explore, Bagijnestrjitte 59 Ljouwert
Entree fergees, wol even registrearje (sjoch hjirûnder)

Presintaasje: Eline de Vries
Organisaasje: Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature

Helje hjir dyn kaartsje (fergees)

Nei de webside →