Koop je tussen 6 en 14 maart (online) een Frysk boek, dan krijg je daar het Frysk Kadoboek, geschreven door Hilda Talsma, gratis bij. De Fryske Boekewike wordt feestelijk afgetrapt met het Frysk Boekefeest op 6 maart in de Westerkerk, uitgezonden door Omrop Fryslân.

Door corona is de Nationale Boekenweek, die ook plaats zou vinden tussen 6 en 14 maart, verplaatst naar de zomer. Dat betekent dat het Nationale Boekenweekgeschenk, geschreven door Hanna Bervoets, het Boekenweekessay van Roxane van Iperen én de Friese editie van het Boekenweekgeschenk, vertaald door Baukje Zijlstra, dan beschikbaar zijn. Tussen 6 en 14 maart organiseert het CPNB als opmaat naar de Boekenweek in de zomer Het voorwoord van de Boekenweek.

Frysk Kadoboek 2021