"Iedereen doet er toe, in Leeuwarden" - Leeuwarden City of Literature

Eenzaamheid kunnen we niet oplossen, maar we kunnen wel allemaal iets in onze eigen omgeving betekenen voor een ander.

Het project Sprekende Stenen geeft verhalen aan de stad Leeuwarden en probeert daarmee het taboe rondom eenzaamheid te verbreken. Door mensen bewust te maken van het thema en de drempel te verlagen om erover te praten.

Wil je meer informatie over eenzaamheid of wil je er zelf ook iets aan doen? Hieronder vind je een aantal maatschappelijke initiatieven die je misschien verder kunnen helpen. Deze organisaties zijn ook betrokken geweest bij het ontstaan van dit project.

Humanitas Leeuwarden – Humaatjes-project

Humaatjes ontvangt aanvragen op het gebied van eenzaamheid voor een maatje en koppelt dit maatje met een deelnemer. Deze vragen kunnen komen van de mensen zelf, van een betrokkene of een instantie als Noorderbreedte, wijkteams en Amaryllis. Humaantjes ontwikkelt nieuwe vormen om mensen in contact te brengen met elkaar rond het thema verbinding. Vrijwilligers zijn zeer welkom! 

Meer informatie

Amaryllis jongerenwerk Jimmy’s

Jimmy’s is een talentenbroedplaats en als het nodig is een makkelijke stap naar hulp. Dankzij Jimmy’s krijgen jongeren een beter netwerk, meer zelfvertrouwen, grotere zelfredzaamheid en een grotere kans op werk. Jimmy’s is voor alle jongeren tussen 12 en 27 jaar.

Meer informatie

Smoel Kunstwerkplaats

Smoel is een kunstwerkplaats en een werkplek voor mensen met een beperking. Smoel is een creatieve, leerzame en vertrouwde werkplek waar veel ervaring opgedaan kan worden. Zij organiseren regelmatig creatieve activiteiten en doen mee aan exposities en kunstroutes.

Meer informatie

NHLStenden – lectoraat Sociale Kwaliteit

Het lectoraat Sociale Kwaliteit leert, onderzoekt en werkt aan het versterken van sociale kwaliteit voor individuen, groepen, wijken, buurten en steden. Altijd met de mensen om wie het gaat en samen met studenten, professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers en beleidsmedewerkers.

Meer informatie