Now is the time to say new things - Leeuwarden City of Literature

Geïnspireerd door filosoof en dichter Rumi maakten cultuurmaker Jochem Knoef, Stjoer (Onze Familie in Leeuwarden) en Leeuwarden Unesco City of Literature nieuwe, meertalige literatuur om nieuwe inwoners, die via de nieuwe Wet Inburgering in Leeuwarden zijn gekomen, welkom heten.

Vertrekpunt waren de gedichten van Rumi, waarbij de associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden onder begeleiding van stadsdichter Marrit Jellema en Dichter fan Fryslân Arjan Hut omgezet zijn in nieuwe meertalige literatuur. De (nieuwe) teksten zijn in verschillende talen aan elkaar verbonden door de universele taal van de muziek. ‘Now is the time to say new things’ laat daarmee horen en zien dat de nieuwe inwoners van Leeuwarden er niet alleen voor staan, maar dat er een verbinding wordt gemaakt met allen die dezelfde of een vergelijkbare reis hebben afgelegd.

Now is the time to say new things heeft als vertrekpunt de gedachten en gedichten van filosoof en dichter Jalal ad-Din Rumi (1217-1273). Deze Perzische dichter wordt als één van de belangrijkste vertolkers van mystiek getinte poëzie ervaren doordat zijn gedichten opmerkelijk actueel blijven. Zo actueel dat zelfs rapper Jay-Z en zangeres Beyoncé één van hun kinderen naar hem hebben vernoemd.

We kozen een dichter die dicht bij de doelgroep ligt omdat het leren beheersen van een nieuwe taal, het proberen begrijpen van een andere cultuur en een beperkt sociaal netwerk het allemaal al zo moeilijk maakt. Bovendien is het werk van Rumi wereldwijd bekend, zowel in het (midden) oosten als in het westen. Daardoor vormt het een goede basis voor een gedeelde, gemeenschappelijke ervaring van nieuwkomers en inwoners van Leeuwarden. Daarbij is er gelegenheid om het cultureel erfgoed uit het land van herkomst verder eigen te maken, of dit op speelse manier te plaatsen binnen en te verbinden met de nieuwe (Friese-Nederlandse) cultuur.

Op donderdag 4 april 2024 is het meertalige online album Now is the time to say new things gepresenteerd in huiskamer Sedrana van Onze familie in Leeuwarden. Het album is te beluisteren op alle streamingsdiensten, zoals Spotify.

Now is the time to say new things is onderdeel van Over de Drempel, een programma van de gemeente Leeuwarden en Arcadia waarin culturele makers en maatschappelijke initiatieven mensen bij elkaar brengen en aan de slag gaan met het thema eenzaamheid.