Iedere laatste donderdag van de maand kunnen schrijvers en dichters elkaar ontmoeten tijdens het Skriuwerskafee, in Kafee De Gouden Leeuw in Tresoar.

Tussen 19.00 en 21.30 uur is er tijd om bij te praten, werk te delen en literaire plannen te maken. Neem ‘pinnefruchten’ en ideeën mee voor een inspirerende avond.

Het Skriuwerskafee wordt georganiseerd door Sigrid Kingma, Gabriëlle Terpstra en Arjan Hut.

Deze keer een speciale editie met/voor (oud) studenten van de Skriuwersfakskoalle!

Bezoek website →