Op zaterdag 28 oktober 2023 vindt de eerste Genootschapslezing van het Koninklijk Fries Genootschap (opgericht in 1827) plaats, met Philipp Blom als spreker over het volgende thema: De westerse
denktraditie ziet de mens als de heerser over de natuur, boven en buiten het leven van andere dieren en
organismen. Vanuit Mesopotamië kwam dit idee via het christendom naar Europa en de Verlichting heeft
deze houding evenmin veranderd. De klimaatcrisis logenstraft dit idee. De crisis van de biosfeer als gevolg van menselijke activiteit is ook een existentiële crisis van de mensheid. In een historisch-filosofische reflectie zoekt Blom naar het intellectuele alternatief voor het denken van overheersing en onderwerping en naar een intellectuele toekomst vanuit de bron van een radicale verlichting.

Dr. Philipp Blom (Hamburg, 1970) is historicus, romanschrijver, journalist en vertaler. Als zoon van een Duitse vader en een Nederlandse moeder groeide hij op in Detmold. Hij studeerde in Wenen en Oxford, waar hij in 1997 promoveerde op Nietzsche. In 2001 verhuisde hij van Oxford naar Parijs; sinds 2007 woont hij in Wenen. Blom schrijft voor tal van kranten en tijdschriften, zoals The Times Literary Supplement, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit en Vrij Nederland. In 2019 ontving hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn laatste boek, De onderwerping (2023), gaat over de historische verhouding van de mens tot de natuur.

Programma:
13:30 Inloop met koffie / thee
14:00 Opening door Joop Koopmans (voorzitter KFG)
14:05 Introductie van de spreker door Arjen Dijkstra (directeur Tresoar)
14:15 Philip Blom: Descartes‘ hond — de onderwerping van de aarde en wat erna komt
15:00 Pauze
15:30 Vragen en discussie
16:00 Sluiting en na afloop borrel

Locatie:
Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden (op loopafstand ca. 15 minuten vanaf het station; parkeergarage ‘Oldehove’ voor de deur).

Opgave:
Uiterlijk 22 oktober 2023 via info@friesgenootschap.nl tegelijk met betaling van
€ 7,50 (voor KFG-leden en studenten: € 5) op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v.
Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden.

Dit evenement wordt ondersteund door Leeuwarden UNESCO City of Literature en Tresoar, Literatuurmuseum, bibliotheek en archief Fryslân

Bezoek website →