De Academie van Franeker organiseert een cursus van vier avonden over vier boeken die zijn onderscheiden met de hoogste prijs voor Friese literatuur, de Gysbert Japicxpriis.

Cursusleider is Rolf Bremmer, emeritus hoogleraar Engels en Frysk, Universiteit Leiden.

Meer informatie:

Bezoek website →