Op vrijdag 8 juli viel de tweede editie van zomermagazine LETTER van Leeuwarden UNESCO City of Literature op de mat, als bijlage van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Niet alleen het blad is zelf lezenswaardig, ook krijgt de lezer veel boekentips.

Passend bij ons grote Arcadia-project Uitgesteld geluk is het overkoepelende thema voor LETTER 2022: geluk. Valt het te definiëren? Hoe duurzaam is geluk? En is het belangrijk, of zijn bijvoorbeeld vertrouwen en saamhorigheid van meer belang? Verschillende kanten van (on)geluk worden belicht. Onder andere in interviews met therapeut Jeroen Stek, FSP-directeur Ingrid van de Vegte en actrice/maker Tet Rozendal. Daarnaast schreef NRC-redacteur Marjoleine de Vos een essay over tevredenheid en maakte nieuw talent Fien Veldman een kort, droevig verhaal. Ook zijn er gedichten van Paul van Dijk, Meliza de Vries en Rick Terwindt. Het magazine bevat veel illustraties, van onder meer Cote Create en Berber van den Brink.

Geluk en gelijkheid

LETTER past bij een van de speerpunten van Leeuwarden City of Literature: leesbevordering. De titel van het blad verwijst in het Nederlands naar lezen en in het Fries naar later. In het magazine worden namelijk de global goals (werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling, waaraan wij ons als UNESCO-organisatie verbinden) gekoppeld aan literatuur en lezen. In de editie van 2021 lag de nadruk op duurzaamheid en natuur. In de 2022-editie staan geluk en gelijkheid centraal. 

LETTER wordt verspreid als bijlage van LC en FD. Daarnaast vindt een losse verspreiding plaats via o.a. boekhandels. Op onze website staat een groot deel van de artikelen in zowel Nederlands als Fries.