Tialda Hoogeveen is vanaf 2023 de Berneboeke-ambassadeur van Fryslân, zo is vandaag tijdens de presentatie van de Friese vertaling van het Kinderboekenweekgeschenk bekend gemaakt. Vanaf januari volgend jaar zal Hoogeveen twee jaar lang de promotie van het Friese kinderboek een gezicht geven. Daarmee volgt ze de eerste Berneboeke-ambassadeur van Fryslân Lida Dijkstra op.

Tialda Hoogeveen: “Ik vind het een hele eer om Berneboeke-ambassadeur van Fryslân te zijn. Verhalen verbinden ons met elkaar en met de wereld. Ik heb er zin in om het kinderboek een nog groter podium te bieden. Er is een kinderboek voor iedereen, voor kinderen én volwassenen, dat weet ik zeker.”

Over Tialda Hoogeveen

Tialda Hoogeveen (Haskerdijken, 1974) is journalist, redacteur en schrijver. Om kinderen enthousiast te maken voor boeken en verhalen werkte ze een aantal jaren als Schoolschrijver aan Friese basissscholen. Hoogeveen schreef verschillende boeken voor kinderen en volwassenen. Onlangs verzorgde ze de Friese vertaling van het Oekraïnse prentenboek ‘Maia en har freonen’ en verscheen van haar hand ‘Abe en de Aardichman’, een verhaal over verlies en loslaten, met illustraties van Yke Reeder.

Friese Berneboeke-ambassadeur

Tweejaarlijks wordt er een nieuwe Berneboeke-ambassadeur aangewezen, die zich inzet om lees- en boekenplezier te verspreiden. De Berneboeke-ambassadeur brengt daarvoor kinderboeken en Fries lezen en spreken onder de aandacht van het publiek en geeft de promotie van het Fries kinderboek een herkenbaar gezicht.

De Berneboeke-ambassadeur is een project van Boeken fan Fryslân. Kijk op www.berneboekeambassadeur.frl voor meer informatie over het project, of om de Berneboeke-ambassadeur uit te nodigen.

foto: Joke Schut