Op 3 april gaat de subsidieregeling “Ynternasjonale kontakten” open. Er is €20.000,- beschikbaar voor contacten tussen Fryslân en andere Europese taalregio’s.

De subsidie heeft tot doel Friese jongeren in contact te brengen met jongeren in andere Europese taalregio’s. De regeling loopt tot en met 26 oktober 2023.